На световния пазар на графена до 2025 г.

На световния пазар на графен продължава да расте със седмичен технология и производство пробиви, нови инвестиции и публични обяви на графен производители. Сега има над 200 фирми произвеждащи Графенът или разработване на приложения. Задвижвани от търсенето от пазари, където се изискват усъвършенствани материали, Графенът обещава да изпреварва всички текущи наноматериали, особено в потребителска електроника и енергия за съхранение приложения. Други пазари Графенът ще повлияе включват Аерокосмическата, автомобилната, покрития и бои, комуникации, 3D печат, филтриране, сензори, слънчева, петрол и смазочни материали.