Материалната технология на Sixth Element (Changzhou) е постигнала сертифициране по ISO 14001

Вече е постигнала сертифициране по ISO 9001 2014, Технологията за материали от шестия елемент (Changzhou) вече е преминала успешно сертифицирането по ISO 14001. Това демонстрира значението на безопасната и екологосъобразна продукция за шестия елемент

25018E00121R0M英文.jpg


22222.jpg